dijous, 21 de setembre de 2017

RECORDATORI ALUMNES I FAMÍLIES

Benvolguts alumnes i famílies, 

Voldríem recordar que tot i que els deures no es donin de forma sistemàtica és molt important LLEGIR cada dia a casa i comprovar que s'ha entès allò que s'ha llegit. La comprensió és la base de tot aprenentatge. 
També cal agafar el màxim d'agilitat en les taules de multiplicar i fer alguna operació (suma, resta, divisió, multiplicació). 

Les tutores de 4t, 
Janet i Betlem

dimecres, 6 de setembre de 2017

BENVINGUTS

Resultat d'imatges de imatge nou curs
 
Na Betlem i na Janet, mestres de 4t, us donam la benvinguda en aquest nou curs que està a punt de començar.