divendres, 15 de desembre de 2017

DIVISIONS PER DUES XIFRES

EXPLICACIÓ PAS A PAS DE LA DIVISIÓ PER 2 XIFRES:

Recordau que per resoldre correctament una divisió hem de saber les taules de multiplicar.